Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 6.354.1 Turbo
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 6.354.1 Turbo
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 10.500 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 10.500 
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 3.152.4
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 3.152.4
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 9.000 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 9.000 
Καινούριος Κινητήρας PERKINS 1106C E60 TA
Καινούριος Κινητήρας PERKINS 1106C E60 TA
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 14.500 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 14.500 
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας DEUTZ F6L912
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας DEUTZ F6L912
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 5.000 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 5.000 
ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΓΙΑ BARIGELLI ΔΙΣΕΙΡΗ
ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΓΙΑ BARIGELLI ΔΙΣΕΙΡΗ
Γεωργικών » Αντ/κά Βαμβακοσυλλεκτών
€ 600 
Γεωργικών » Αντ/κά Βαμβακοσυλλεκτών
€ 600 
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας FIAT IVECO 8061-05
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας FIAT IVECO 8061-05
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 6.000 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 6.000 
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 4.248
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 4.248
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 9.500 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 9.500 
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 6.354
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 6.354
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 9.500 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 9.500 
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας OM 8312 Turbo CP35100
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας OM 8312 Turbo CP35100
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 6.500 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 6.500 
 Ανακατασκευασμένος Κινητήρας DEUTZ F6L913
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας DEUTZ F6L913
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 5.500 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 5.500 
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 1006.6T
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 1006.6T
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 14.500 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 14.500 
 Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 1006.6T
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 1006.6T
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 13.500 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 13.500 
Καινούριος Κινητηρας  VM 59A HR694H
Καινούριος Κινητηρας VM 59A HR694H
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 11.500 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 11.500 
 Ανακατασκευασμένος Κινητήρας FIAT IVECO 8365
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας FIAT IVECO 8365
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 6.000 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 6.000 
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 1006.6
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 1006.6
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 11.400 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 11.400 
 Ανακατασκευασμένος Κινητήρας  FIAT IVECO 8061-1
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας FIAT IVECO 8061-1
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 6.000 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 6.000 
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας VM SU 1054.4
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας VM SU 1054.4
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 6.000 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 6.000 
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 1103C 33 T
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 1103C 33 T
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 10.500 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 10.500 
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΨΗΛΑΦΙΣΤΗ BARIGELLI ΔΙΣΕΙΡΗ / ΤΡΙΣΕΙΡΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΨΗΛΑΦΙΣΤΗ BARIGELLI ΔΙΣΕΙΡΗ / ΤΡΙΣΕΙΡΗ
Γεωργικών » Αντ/κά Βαμβακοσυλλεκτών
€ 165 
Γεωργικών » Αντ/κά Βαμβακοσυλλεκτών
€ 165 
  Ανακατασκευασμένος Κινητήρας FIAT IVECO 8065 02
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας FIAT IVECO 8065 02
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 6.000 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 6.000 
 Καινούριος Κινητηρας PERKINS 1104C 44
Καινούριος Κινητηρας PERKINS 1104C 44
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 9.500 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 9.500 
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας FIAT IVECO 8065
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας FIAT IVECO 8065
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 5.500 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 5.500 
Καινούριος Κινητηρας PERKINS 1006 6T
Καινούριος Κινητηρας PERKINS 1006 6T
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 16.500 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 16.500 
ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ BARIGELLI
ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ BARIGELLI
Γεωργικών » Αντ/κά Βαμβακοσυλλεκτών
€ 35 
Γεωργικών » Αντ/κά Βαμβακοσυλλεκτών
€ 35 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 50 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 50 
 Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 4.248
Ανακατασκευασμένος Κινητήρας PERKINS 4.248
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 9.500 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 9.500 
 Καινούριος Κινητηρας PERKINS 1104C 44
Καινούριος Κινητηρας PERKINS 1104C 44
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 9.500 
Γεωργικών » Aνταλ/κά Τρακτέρ » Μηχανικά » Μηχανές/Κινητήρες
€ 9.500 
ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ (ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟ) EATON 4620
ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ (ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟ) EATON 4620
Γεωργικών » Αντ/κά Βαμβακοσυλλεκτών
€ 2.000 
Γεωργικών » Αντ/κά Βαμβακοσυλλεκτών
€ 2.000 
ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΑΝΕΒΑΤΟΡΙΟΥ BARIGELLI ΜΟΝΟΣΕΙΡΗ
ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΑΝΕΒΑΤΟΡΙΟΥ BARIGELLI ΜΟΝΟΣΕΙΡΗ
Γεωργικών » Αντ/κά Βαμβακοσυλλεκτών
€ 370 
Γεωργικών » Αντ/κά Βαμβακοσυλλεκτών
€ 370 
ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΓΙΑ ΠΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ BARIGELLI ΔΙΣΕΙΡΗ
ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΓΙΑ ΠΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ BARIGELLI ΔΙΣΕΙΡΗ
Γεωργικών » Αντ/κά Βαμβακοσυλλεκτών
€ 200 
Γεωργικών » Αντ/κά Βαμβακοσυλλεκτών
€ 200 
Κλείσιμο [x]
  • Δεν έχετε δει κάποια αγγελία.
  • Δεν έχετε κάνει κάποια αναζήτηση.
Κλείσιμο [x]

Εδώ μπορείτε να παρκάρετε αγγελίες πατώντας στο κουτάκι Παρκάρισμα στις αγγελίες που σας ενδιαφέρουν.

Θα παραμείνουν εδώ και την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε.

Μπορείτε να τα κάνετε σύγκριση πατώντας το κουμπί σύγκριση.

Για να αλλάξετε την σειρά πατάτε πάνω στην αγγελία και την τραβάτε εκεί που θέλετε.